Mereoja Kämpingu majutuse broneerimise reeglid

 • Broneerides majutuse on teil õigus hiljemalt 6 päeva enne saabumiskuupäeva broneering ilma lisatasuta tühistada, või vabade kohtade olemasolul kuupäevi muuta.
 • Kui te ei tühista oma broneeringut ja ei saabu broneeritud kuupäeval, tühistatakse teie broneering ning Mereoja Kämping OÜ-l on õigus nõuda teilt tühistamise tasu. Tühistamise tasu on 100% esimese öö broneeringu maksumusest. 

Mereoja Kämpingu reeglid

Me soovime, et meie kliendid naudiksid oma puhkust ja seetõttu palume teid järgida meie kämpingu reegleid.

 • Sõidukite maksimaalne liikumiskiirus kämpingu alal on 5 km/h.
 • Kui saabute kämpingusse, palun registreeruge infomajas ja tasuge planeeritud ööbimise eest.
 • Kui teile tuleb külalisi, siis ka nemad peavad ennast registreerima infomajas ja tasuma hinnakirja järgi.
 • Laste eest vastutavad nende vanemad/saatjad. Mereoja Kämping ei vastuta tekkivate vigastuste eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Lemmikloomad on lubatud rihma otsas karavanidega ja oma telgiga ööbijatel. Kämpingmajades ja glämpingtelkides ööbijatel lemmikloomad lubatud ei ole. Teie kohustus on oma lemmiklooma järelt koristada.
 • Kämpingus on öörahu kell 23:00 - 7:00
 • Väljapääsuvärav on autodega liiklemiseks suletud kell 22:00 - 8:00
 • Grillimiseks on spetsiaalsed alad. Tule tegemine ja puugrillide kasutamine karavani- ning telgiplatsil on keelatud! Gaasigrillid on lubatud.
 • Palume teil olla kaaslaste suhtes viisakad ning televiisorid, raadiod jt seadmed hoida vaiksel helil.
 • Verbaalne ja füüsiline vägivald on keelatud. Vastasel korral palume teil kämpingust lahkuda.
 • Kui keegi külastajatest rikub reegleid ja häirib teisi külastajaid, on kämpingu juhtkonnal kohustus häirijad kämpingust minema saata (tagasimakset ei toimu).
 • Palun jäta endast maha puhas ja korras plats.
 • Väljaregistreerimine on tavaliselt 12:00 (kõik majutused)
 • Prügi ja suitsukonide mahaviskamise korral on õigus kämpingu juhtkonnal rakendada trahvimäära 50€/kord.

Korduvate reeglite rikkumiste korral palutakse teil kämpingust lahkuda (tagasimakset ei toimu).

Mereoja külastajakaart